Activitatea CCPPR

Dezvoltarea accentuată a economiei în ţara noastră a impus o creştere a industriei produselor refractare, fapt care a condus la necesitatea înfiinţării unei unităţi de cercetare şi proiectare specifică acestui domeniu, care avea misiunea de a asigura modernizarea industriei de refractare şi asimilarea de produse necesare industriei siderurgice ţinând cont de toate schimbările intervenite pe parcurs, prin eforturi proprii de cercetare fără aport de licenţă, know-how, etc. Aşa a luat fiinţă în anul 1973 Centrul de Cercetare Proiectare pentru Produse Refractare Braşov, iar in 1974 s-a înfiinţat la Alba Iulia o filială a acestuia.

În anul 1999, Filiala Alba Iulia devine, prin divizare, societate de sine stătătoare, sub denumirea de Centrul de Cercetare, Proiectare şi Producţie Refractare ( CCPPR SA ), având în compunere şi activităţi de microproducţie diversificate în doua ateliere (un atelier de producţie refractare şi un atelier mecanic-matriţe).

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul societăţii sunt:

CERCETARE

Cu o experienţă bogată în cercetare aplicativă, colectivul de cercetare al CCPPR SA Alba Iulia este autor sau coautor a numeroase lucrări ştiinţifice, a unui număr de 130 invenţii, 300 de lucrări de cercetare concretizate prin asimilarea a peste 140 de produse refractare. CCPPR oferă servicii pentru următoarele lucrări:

 • asimilări de produse noi
 • valorificări de materii prime
 • valorificări de deşeuri tehnologice ale diverselor procese industriale
 • îmbunătăţirea calităţii producţiei curente
 • asistenţă tehnică la utilizatori de produse refractare
 • asistenţă tehnica la fabricanţii de produse refractare
 • prestări de servicii la terţi prin executarea de determinări de laborator:
  • analize chimice clasice şi roentgenografice
  • analize termice speciale
  • analize mineralogice
  • determinări fizico-mecanice                                                                                                                                                                                                       

PRODUCŢIE MATERIALE REFRACTARE ŞI ÎNRUDITE

Având în spate o experienţă de peste 30 de ani în producţia materialelor refractare de înaltă calitate şi dispunând de un personal bine pregătit, societatea poate oferi următoarele produse:

 • produse refractare dense în orice tipodimensiuni prin tehnologie proprie fără lianţi argiloşi    
 • produse refractare termoizolatoare pentru industria constructoare de maşini, metalurgie   
 • produse refractare speciale pentru sectorul metalurgic                                                                                
 • chituri, mase de stampare şi de torcretare, betoane dense şi termoizolatoare, mortare refractare 
 • produse din ceramică dense de orice tipodimensiune pentru industria electronică, chimică, constructoare de maşini, metalurgică
 • dopuri şi orificii, şamoto-grafitice, corindono-grafitice
 • prafuri de turnare 
 • prestări de servicii la terţi pentru operaţiile de fasonare, ardere                                                                                                                                            

PROIECTARE TEHNOLOGICĂ

 • proiectează fluxuri tehnologice pentru produse refractare, abrazive şi materiale de construcţii
 • întocmeşte studii tehnico-economice privind posibilităţile de creştere a productivităţii şi calităţii în procesele de producţie din industria refractară şi a materialelor de construcţii
 • întocmeşte documentaţii pentru obţinerea avizelor de amplasament şi de mediu
 • întocmeşte studii de impact şi bilanţuri de mediu
 • proiectează modernizări şi reprofilări de linii tehnologice
 • consultanţă                                                                                                                                                                                                                                               

PROIECTARE CONSTRUCŢII

 • proiectează construcţii industriale
 • efectuează calcule de structuri de rezistenţă
 • proiectează fundaţii şi susţineri de utilaje tehnologice
 • proiectează amenajări incinte, drumuri şi platforme
 • efectuează expertizări de construcţii, evaluări
 • elaborează cărţi tehnice pentru construcţii
 • consultanţă                                                                                                                                                                                                                                              

PROIECTARE INSTALAŢII

 • proiectează instalaţii de alimentare cu utilităţi
 • proiectează instalaţii de distribuire utilităţi în incinte industriale şi agricole
 • proiectează instalaţii de răcire cu apă cu circuit închis
 • întocmeşte dosare pentru avize necesare proiectelor                                                                                                                                                                      

PROIECTARE ELECTRICE

 • proiectează instalaţii de alimentare cu energie electrică a consumatorilor industriali
 • proiectează acţionari şi automatizări industriale
 • acordă asistenţă tehnică şi service la punerea în funcţiune                                                                                                                                                           

PRODUCŢIE ATELIER MECANIC

 • reparaţii echipamente hidraulice
 • confecţii metalice
 • prelucrări prin aşchiere (strunjire, frezare, honuire, găurire SIP)
 • plase sudate
Ceramica pentru constructii
Ceramica pentru constructii
VOLT
SC Centrul de Cercetare, Proiectare şi Producţie Refractare SA, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 23, Alba Iulia, România. Tel. 0258.815.772