Proiectare

Echipa de proiectare desfăşoară o activitate bazată pe rezolvarea problemelor în legătură cu modernizarea echipamentelor şi dezvoltării sectorului refractar. Colaborând cu specialişti din cadrul altor institute de cercetare din ţara şi prin forţe proprii, au elaborat documente pentru o serie de obiective economice.

Au fost făcute proiecte de maşini pentru domeniul refractar ca:

  • Prese automatice cu frecare tip PFA de 120 tf.
  • Prese hidraulice de 650 şi 1200 tf.
  • Echipament pentru umplere continuă.
  • Echipament de grinding şi ecranare
  • Instalaţii de captare şi reţinere a prafului, etc.

De asemenea, a fost proiectată o întreagă nouă scală de matriţe necesare realizării produselor în fabricare la CCPPR SA Alba Iulia pentru presele cu frecare şi pentru cele hidraulice.

În prezent, echipa se ocupă de realizarea proiectelor relevante pe teme de cercetare în programe naţionale şi de asemenea cu proiectarea matiţelor şi sdv - activităţi necesare de producţie pentru centru cât şi terţe persoane. 

Echipa de Proiectare poate  să întocmească documentaţia necesară pentru executarea:

  • Fluxuri de producţie pentru realizarea de materiale refractare şi materiale de construcţie
  • Maşini specifice pentru sectoarele ce produc materiale refractare şi materiale de construcţie
  • Instalaţii de captare şi separare pentru praf şi poluanţi solizi
SC Centrul de Cercetare, Proiectare şi Producţie Refractare SA, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 23, Alba Iulia, România. Tel. 0258.815.772