Serviciile noastre

Serviciile SC CCPPR SA Alba Iulia constau în activităţi de:

  • Cercetare: Participă atât la Programele de Cercetare finanţate prin bugetul de stat cât şi la contracte cu terţi.
  • Proiectare: Desfăşoară o activitate bazată pe rezolvarea problemelor în legătură cu modernizarea echipamentelor şi dezvoltării sectorului refractar.
  • Producţie: Dispune de o experienţă de peste 30 de ani în producţia materialelor refractare de înaltă calitate.
  • Laborator: Folosind o gamă variată de echipamente pentru procesarea şi caracterizarea materialelor refractare.
  • Reparaţii: Executa matriţe şi lucrări de reparaţii pompe hidraulice şi distribuitoare, confecţii metalice, plase sudate etc.
SC Centrul de Cercetare, Proiectare şi Producţie Refractare SA, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 23, Alba Iulia, România. Tel. 0258.815.772