Rezistențe plate și colier

Aceste coliere permit rezolvarea tuturor problemelor de încălzire a formelor cilindrice. Sunt executate pe suport ceramic. Montarea și demontarea se face rapid.

SC Centrul de Cercetare, Proiectare şi Producţie Refractare SA, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 23, Alba Iulia, România. Tel. 0258.815.772